KIM THU SÉT PULSAR
KIM THU SÉT PULSAR 18
Tên: PULSAR 18

 Kim thu sét Pulsar 18

- Kim thu sét Pulsar 18 - Bán kính bảo vệ: 55 mét
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm

- Model: Pulsar 18 ( IMH 1812) . Xuất xứ: Pháp
- Hotline: 0917 650 109
 

* Tham khảo bộ đếm sét dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét:

>> Bộ đếm sét Indelec P8011b - Pháp

 

Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT PULSAR 30
Tên: PULSAR 30

 Kim thu sét Pulsar 30

- Kim thu sét Pulsar 30- Bán kính bảo vệ: 71 mét
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm

- Model: Pulsar 30 ( IMH 3012) . Xuất xứ: Pháp
- Hotline: 0917 650 109

Pulsar 30

* Tham khảo bộ đếm sét dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét:
Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT PULSAR 45
Tên: PULSAR 45

 Kim thu sét Pulsar 45

- Kim thu sét Pulsar 45 - Bán kính bảo vệ: 89 mét,
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm,
- Model: Pulsar 45 (IMH 4512). Xuất xứ: Pháp
- Hotline: 0917 650 109
Pulsar 45

* Tham khảo bộ đếm sét dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét:
Giá: Liên hệ
KIM THU SÉT PULSAR 60
Tên: PULSAR 60

 Kim thu sét Pulsar 60

- Kim thu sét Pulsar 60 - Bán kính bảo vệ: 107 mét,
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm,
- Model: Pulsar 60 (IMH 6012). Xuất xứ: Pháp
- Hotline: 0917 650 109* Tham khảo bộ đếm sét dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét:
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhtech.com khi đăng lại nội dung trên !